Prawo weterynaryjne

Prawo weterynaryjne – co to za dziedzina prawa i czym się zajmuje?

Prawo weterynaryjne to gałąź prawa, która została wyodrębniona stosunkowo niedawno. Reguluje jednak szereg bardzo istotnych kwestii, m.in. dla rolników, osób zajmujących się wytwórstwem żywności dla zwierząt, zainteresowanych ochroną ich praw, jak również lekarzy weterynarii. Przepisy prawa weterynaryjnego zalicza się do prawa administracyjnego. Duża część regulacji prawa weterynaryjnego ma swoje źródło w więcej niż jednym akcie prawnym, stąd działanie w zgodzie z prawem weterynaryjnym wymaga doskonałej orientacji w polskich, a nierzadko również europejskich przepisach. Czym jest prawo weterynaryjne i czy jego regulacje powinny zainteresować również Ciebie? Wyjaśniamy. 

Co reguluje prawo weterynaryjne? Regulacje prawa weterynaryjnego

Termin „prawo weterynaryjne” dla większości osób nie brzmi tak znajomo jak np. prawo karne czy rodzinne. Zakres jego regulacji również nie jest taki oczywisty – jest też stosunkowo obszerny, ponieważ styka się w sposób bezpośredni z prawem żywnościowym i sanitarnym. Często wymaga także wykroczenia poza rodzime przepisy i sięgnięcia do regulacji prawa europejskiego.

Prawo weterynaryjne reguluje szereg kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, administracją, zdrowiem publicznym, leczeniem zwierząt i profilaktyką ich chorób. Ma również bezpośredni związek z regulacją statusu zwierząt w polskim prawie i odpowiedzialnością cywilną lekarzy weterynarii. 

W związku z coraz szybszym rozwojem rynku weterynaryjnego, m.in. w zakresie szczepień i metod leczenia zwierząt, wykształciła się potrzeba wyodrębnienia zupełnie osobnej gałęzi prawa – prawa weterynaryjnego. Obejmuje ono regulacje z zakresu:

 • ochrony zdrowia i życia zwierząt;
 • walki z chorobami zakaźnymi wśród zwierząt;
 • ochrony praw zwierząt;
 • bezpieczeństwa żywności (pochodzenia zwierzęcego);
 • żywności zwierząt (wytwórstwa, przetwarzania, podawania i każdego z etapów);
 • systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt;
 • prawa farmaceutycznego;
 • weterynaryjnej kontroli granicznej i kontroli w handlu;
 • postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
 • organizacji Inspekcji Weterynaryjnej.

Prawo weterynaryjne regulowane jest przepisami m.in. ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt. Z regulacji europejskich najważniejsze pozostają dwa rozporządzenia: rozporządzenie (WE) nr 178/2002, ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz rozporządzenie (WE) 1069/2009 i 142/2011 dotyczące ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Prawo weterynaryjne – sprawy z zakresu prawa weterynaryjnego 

W związku z mnogością kwestii, których dotyka prawo weterynaryjne, przykładów spraw z jego zakresu można wymienić niezwykle dużo. Większość z nich można będzie zakwalifikować również do innych, pokrewnych gałęzi prawa, np. wspomnianego już prawa żywnościowego czy administracyjnego. Przykładowe sprawy z obszaru prawa weterynaryjnego mogą dotyczyć:

 • Szeroko rozumianych odszkodowawczych spraw rolniczych – o odszkodowania z polisy OC, o odszkodowania z KRUS, a także głośnych w ostatnim czasie odszkodowań należnych rolnikom z tytułu Afrykańskiego Pomoru Świń (AFS).
 • Odszkodowań za pojawienie się bakterii w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.
 • Spraw na tle identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarczych.
 • Odszkodowań dla hodowców.
 • Postępowań administracyjnych, karnych i wykroczeniowych, prowadzonych wobec hodowców, producentów produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego itp.
 • Ochrony zdrowia i życia zwierząt.
 • Weterynaryjnych produktów leczniczych.
 • Zgłaszania działalności nadzorowanej z zakresu utrzymywania zwierząt gospodarskich.
 • Spraw lekarzy weterynarii, związanych m.in. z prawem farmaceutycznym, popełnionymi w trakcie leczenie błędami oraz wymagających kompleksowego doradztwa na tle regulacji krajowych i unijnych. To ważne, aby pamiętać, że odpowiedzialność może ponieść nie tylko lekarz, udzielający świadczeń zdrowotnych ludziom, ale również zwierzętom. 

Powyższe sprawy to oczywiście tylko przykłady – niemożliwe jest precyzyjne wyszczególnienie ich wszystkich. Prawo weterynaryjne jest na to zdecydowanie zbyt obszerne i skomplikowane. W zakres jego regulacji będzie z pewnością wchodziło wiele spraw pokrewnych do wymienionych powyżej.

Prawnik od prawa weterynaryjnego – kancelaria, zajmująca się prawem weterynaryjnym.

Dlaczego w sprawach z zakresu prawa weterynaryjnego warto korzystać z pomocy prawnika?

Prawo weterynaryjne, ze względu na mnogość regulacji, w tym również o skomplikowanym charakterze administracyjnym, zdecydowanie nie należy do gałęzi prawa, z którymi niedoświadczony klient mógłby poradzić sobie samodzielnie. W zakres regulacji prawa weterynaryjnego wchodzą sprawy o niebagatelnym znaczeniu, m.in. na tle bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego (co wpływa bezpośrednio na życie i zdrowie ludzi), a także walki z chorobami zakaźnymi wśród zwierząt, co jak łatwo się domyślić również ma wpływ na zdrowie publiczne. 

Nie sposób także nie wspomnieć o sprawach o szeroko rozumiane odszkodowania, np. dla hodowców czy rolników. Nawet jeśli w przypadku tego typu spraw nie zawsze będzie istniało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, niewłaściwie przeprowadzone postępowanie o odszkodowanie może skutkować odmową jego przyznania. Oznacza to często koniec działalności rolnika czy hodowcy. Tutaj należy wspomnieć o przywoływanym już wcześniej przykładzie odszkodowań z tytułu Afrykańskiego Pomoru Świń (AFS). Rolnicy, ubiegający się o odszkodowania za ubój stada w związku z pojawieniem AFS często zmuszeni byli do zabicia praktycznie całego stada. Nietrudno zgadnąć jak tragiczne konsekwencje finansowe może mieć takie działanie. Uzyskanie odszkodowania to często jedyna, chociaż nierzadko trudna i wyboista droga do powrotu do prowadzonej wcześniej działalności rolniczej. Do tematu Afrykańskiego Pomoru Świń wrócimy jeszcze w kolejnych artykułach. 

Warto także wspomnieć, że w przypadku m.in. producentów żywności pochodzenia zwierzęcego, skutki niewłaściwego prowadzenia postępowań z zakresu prawa weterynaryjnego, mogą obejmować nie tylko straty finansowe. Często równie dotkliwa będzie utrata renomy i budowanego latami zaufania współpracowników i konsumentów.

Sprawy regulowane prawem weterynaryjnym wymagają nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale również medycznej z obszaru weterynarii. To dość unikalne połączenie, którym w gruncie rzeczy pochwalić się może niewiele kancelarii. Skutki nieporadnego prowadzenia spraw z zakresu prawa weterynaryjnego mogą być bardzo poważne. Nie warto ryzykować. Zdecydowanie bezpieczniej jest powierzyć swój problem profesjonalistom, którzy zajmą się nim z najwyższą starannością. 

Potrzebujesz pomocy prawnika od prawa weterynaryjnego? Zapraszamy Cię do kontaktu 

Jeśli chciałbyś uzyskać pomoc z zakresu prawa weterynaryjnego (w zakresie m.in. spraw wymienionych powyżej, ale nie tylko), serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu. Na tym blogu dzielimy się swoją wiedzą na temat prawa weterynaryjnego, jednak szczegółowych informacji będziemy mogły udzielić dopiero po zapoznaniu się z Twoim problemem. Nasz doświadczony zespół zespół to nie tylko doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, ale również lekarze weterynarii z doświadczeniem w pracy w organach nadzoru weterynaryjnego, na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Masz pytania? Zadzwoń 536 007 001

Prawo weterynaryjne kancelaria

 

Dodaj komentarz